Eenvoudige afspraken werken het best!

De afgelopen periode hebben we als Parasolgroep IJsselmonde weer een goede ontwikkeling doorgemaakt. Vanuit een paar eenvoudige opvattingen hebben we ons vizier weer eens scherp gesteld.

Wij stellen de mens (dus niet de klant, of burger of welke andere rol ook, gewoon de mens)  centraal. Logisch toch? Maar dat doen we door de zorg (in brede zin) naar de mens te brengen in plaats van de mens naar de zorg te brengen. Daarnaast hebben we afgesproken om het systeem (van de maatschappij, de organisatie, vul maar in)  ten dienste van de mens te stellen in plaats van de mens in het systeem te persen.

Dat zijn eenvoudige afspraken met verstrekkende implicaties. Lees verder Eenvoudige afspraken werken het best!

Organisatiebelang of verantwoordelijkheid?

Dat lijkt hetzelfde maar is het niet. In discussies in mijn wereld van gemeenschapsgeld wordt vaak het organisatiebelang aangehaald als reden waarom dingen vooral niet kunnen. Dan denk ik, hoe kan dat nu, gemeenschapsgeld dient toch niet om organisaties in stand te houden, Ja, als ze iets goeds doen, als ze het geld terugbrengen, met toegevoegde waarde, naar de burger. Dan wel. Lees verder Organisatiebelang of verantwoordelijkheid?

Zachte woorden met heel veel power!!

De tijd van de grote, stichtende en enthousiasmerende verhalen is voorbij, wij leven in een postmoderne tijd. Althans, dat is de bewering van postmoderne filosofen. Maar ondanks het feit dat er geen meta-vertellingen meer bestaan (laat staan: mogelijk zijn), is er één groot verhaal dat zich vandaag de dag hardnekkiger dan ooit laat vertellen: het grote verhaal namelijk van de teloorgang van de grote verhalen en van de verbrokkeling van ons levenspatroon. Lees verder Zachte woorden met heel veel power!!

Een lesje door burgemeester Aboutaleb

Afgelopen week ben ik voor het eerst (ja, schande) naar de goed bezochte stuurgroep Veilig in mijn eigen wijk geweest. Het was een goede avond. Ik ken de stuurgroep veilig nog uit mijn tijd bij de gemeente als een eerbiedwaardig gremium, zetelend in de boardroom op het hoofdbureau van de politie. Daar mocht je dan als ambtenaar je verhaal houden en werd er letterlijk van bovenaf over besloten.

Nu ging het anders. Lees verder Een lesje door burgemeester Aboutaleb